Mae Annog Cyf yn chwaer gwmni i Menter Môn Cyf. Esblygodd o gorff a sefydlwyd i weinyddu rhaglenni datblygu gwledig am yn agos at ddau ddegawd; mae ei ddull o weithio wedi ei wreiddio mewn cyflawni prosiectau sy'n ceisio cefnogi'r economi wledig.

Mae Annog Cyf yn cyflawni rhaglenni gwaith ar ran sefydliadau preifat, gwirfoddol a chyhoeddus ledled gogledd Cymru. Gyda thros 40 o aelodau o staff, mae gan y cwmni gyfuniad unigryw o sgiliau a phrofiad, ac mae mewn lle da i weithio gyda chymunedau gwledig.

mynd i Safle
Enter Site