Mae rheolau pelltau cymdeithasol a hunan ynysu, sydd wedi ei achosi gan argyfwng Covid-19 wedi gwneud prynu hanfodion yn her i lawer. Casglwyd ystod o wasanaethau a gynigir gan fusnesau ledled Ynys Môn a Gwynedd, sy’n cynnig cefnogaeth yn ystod yr pandemig hwn i helpu’r rhai sy’n cael trafferth. Cymerwyd y cynnwys o amrywiol sianeli, o cyfryngau cymdeithasol i bosteri.

Bydd y wybodaeth yn cael ei diweddaru yn ôl yr angen.
Cliciwch ar y map isod i gael mwy o wybodaeth am wasanaethau sydd ar gael gan Fusnesau lleol.

Os hoffech gynnig eich gwasanaethau, cliciwch yma

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233