Arloesi Môn

Cynllun sydd yn peilota, dysgu a rhannu er budd economi Ynys Môn.

Mae Arloesi Môn yn gynllun LEADER sydd yn datblygu a gweithredu cynlluniau ar y cyd gyda’r gymuned o dan y themau canlynol:

  • Ynni
  • Allanoli gwasanaethau
  • Gwasanaethau digidol
  • Ychwanegu gwerth at adnoddau
  • Datblygu cadwyni cyflenwi

Nod y cynllun yw adnabod a peilota ymatebion arloesol i heriau sydd yn gwynebu Ynys Môn. Os mae nhw yn llwyddo y bwriad yw rhannu arfer da trwy’r Sir ac ymhellach.

Mae’r cynllun yn cael ei arwain gan Grwp Gweithredu Lleol sydd â chynrychiolaeth o’r sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol.

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233