Dyfodol I Ddodrefn

Warws ddodrefn nid er elw lleihau gwastraff a dod a dodrefn fforddiadwy i'r gymuned

Sefydlwyd Dyfodol i Ddodrefn gan Menter Môn yn ystod Ionawr 2006 oherwydd y gwir angen i leihau’r maint o wastraff oedd yn mynd i dirlenwi. Gwastraff yw un o’r problemau  amgylcheddol mwyaf sy’n wynebu’r D.U. gyda miloedd o dunelli o ddeunyddiau defnyddiol yn mynd i dirlenwi heb fod angen, ac yna yn creu effaith niweidiol ar ein hamgylchedd.  Mae hyn yn cynnwys dodrefn sydd yn bosib i’w hailddefnyddio. Un ai yn eu ffurfiau presennol neu hyd yn oed os oes angen mân gyweiriadau, yn aml iawn mae gan ddodrefn ail fywyd ac yn rhy dda i’w gwastraffu.

Felly pam taflu dodrefn dieisiau? Oherwydd ei fod yn ddiangen? Oherwydd nad ydych yn ei hoffi? Ni ddylai hyn fod yn rheswm i’w wastraffu!

Mae ailddefnyddio dodrefn yn golygu llawer mwy nag ailgylchu. Mae Dyfodol i Ddodrefn yn gweithredu er mwyn…

  • Helpu teuluoedd i ddodrefnu eu tai ar gost isel
  • Lleihau’r nifer o ddodrefn sy’n mynd i dirlenwi heb fod angen
  • Cadw cyfoeth adnoddau parod ac ail-fuddsoddi yn y gymuned

Cafodd y Prosiect ei gychwyn gyda chefnogaeth grant ariannol, ond erbyn hyn mae’n ceisio dod yn annibynnol yn gyllidol. Wrth weithredu gydag amcanion cymdeithasol ac amgylcheddol yn unig, anelir at gadw’r costau gweithredu yn isel sy’n sicrhau fod buddion o’r Prosiect yn cael ei ail-fuddsoddi yn y gymuned. Mae’r holl incwm a gynhyrchir yn mynd yn ôl yn syth i gronfa’r Prosiect i gyllido’r costau gweithredu ac i ddatblygu a chynnal y gwasanaeth.

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233