Gwnaed â Gwlân

Mae’r prosiect hwn ledled Cymru yn dwyn ynghyd rwydwaith helaeth o randdeiliaid sy’n cynrychioli pob rhan o’r gadwyn gyflenwi gwlân

Dyluniwyd y prosiect cyffrous hwn, a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a gyflwynwyd gan Menter Môn, gyda’r nod o ‘Ddod â rhanddeiliaid Gwlân Cymru ynghyd i wireddu potensial gwlân fel deunydd naturiol, cynaliadwy ac amlbwrpas, trwy adeiladu ar ei dreftadaeth gyfoethog, gwella deall, hwyluso cydweithredu a chynnig atebion cynnyrch arloesol i heriau cyfredol.

Mae’r prosiect hwn ledled Cymru yn dwyn ynghyd rwydwaith helaeth o randdeiliaid sy’n cynrychioli pob rhan o’r gadwyn gyflenwi gwlân.

Nodau’r prosiect yw:

1: Adeiladu ecosystem fywiog ar gyfer Sector Gwlân Cymru

2: Hwyluso cyfleoedd cadwyn gyflenwi presennol

3: Treialu cynhyrchion arloesol gwerth uchel wedi’u gwneud a Wlân Cymru.

 

Ffurfeln Datgan Diddordeb https://forms.office.com/r/tsMRKAdia6

O'r Cnu i'r Cynnyrch - From Fleece to Finish CYM 1

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233