Hwb Menter

Mi fydd yr Hwb Menter yn cynnig amrediad o weithgareddau, cefnogaeth a’r gofod i dyfu ar gyfer busnesau newydd neu sy’n bodoli eisoes.

Mae’r Hwb Menter yn raglen 3 blynedd (Hydref 2018 – Hydref 2021) sy’n gweithredu ar draws Gogledd Orllewin Cymru (Môn, Gwynedd, Conwy a Dinbych).

Mae Menter Môn yn gweithredu’r rhaglen mewn partneriaeth gyda M-SParc.

Mi fydd yr Hwb Menter yn darparu entrepreneuriaid efo pecyn o gymorth wedi’i deilwra i’w anghenion a chreu cymuned o unigolion tebyg i rannu syniadau a chynnig anogaeth.

Yn ogystal â dapraru cefnogaeth un i un; byddem yn anelu I ddarparu amrediad o weithgareddau megis siaradwyr gwadd, sesiynau hacio, digwyddiadau pitsio a gweithdai rhyngweithiol.

Mi fydd y brif Hwb wedi’i leoli yn M-SParc, Gaerwen, ond byddem hefyd yn cynnig hybiau lloeren yn Botwnnog, Dolgellau, Cyffordd Llandudno a Ruthin i sicrhau mynediad I’r gwasanaeth ar draws y rhanbarth.

Mae’r rhaglen hwn wedi’i ariannu’n rannol gan yr Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd drwy Llywodraeth Cymru.

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233