Llwyddo’n Lleol 2050

Mae Llwyddo’n Lleol 2050 yn brosiect sy’n herio’r dybiaeth fod yn rhaid gadael er mwyn llwyddo.

Mae Llwyddo’n Lleol 2050 yn brosiect sy’n herio’r dybiaeth fod yn rhaid gadael er mwyn llwyddo. I wneud hyn, bydd y prosiect yn cyd-drafod efo pobl ifanc a busnesau ar hyd a lled Môn a Gwynedd ac yn denu sylw at y cyfleoedd cyffrous sydd ar gael yma ar garreg eu drws.

Bydd pobl ifanc gyda sgiliau cyfathrebu da ac sy’n feistri ar gyfryngau cymdeithasol yn ymuno â’r tîm fel ‘dylanwadwyr’. Yr her iddynt fydd ceisio plethu dyheadau pobl i ddatblygu gyrfa gyda’r cyfleoedd sydd ar gael yn yr economi leol.

Bydd prosiect Llwyddo’n Lleol hefyd angen help busnesau ledled y sir i amlygu’r amrywiaeth o gyfleoedd sy’n bodoli i ddatblygu gyrfa o fewn ein heconomi leol – o ynni adnewyddadwy ym Mhen Llŷn i awyrofod ym Meirionnydd, gweithredwyr Dronau yng Ngaerwen a bio-gyfansoddion yng Nghaernarfon.

Prosiect sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru trwy Gronfa Arloesi Arfor ydi Llwyddo’n Lleol 2050. Caiff ei weithredu gan Menter Môn ar ran Cyngor Môn a Gwynedd.

Os ydych chi am gefnogi neu cymeryd rhan yn Llwyddo’n Lleol 2050 cysylltwch gyda Aaron Morris yn Menter Môn ar 01248 725731 neu aaronm@mentermon.com

Ffurflen Ymgeisio Llwyddo’n Lleol 2050

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233