Llwyddo’n Lleol 2050

Mae Llwyddo’n Lleol 2050 yn brosiect sy’n herio’r dybiaeth fod yn rhaid gadael er mwyn llwyddo.

Mae Llwyddo’n Lleol 2050 ar ei newydd wedd yn cynnig cyfle arbennig i Gymry ifanc Gwynedd a Môn, i fod yn rhan o gynllun 10 wythnosBydd hyn yn cynnwys arweiniad a mentora drwy gymorth arbenigwyr lleoli ddwyn hadyn syniad yn gynllun busnes ffyniannus 

Mae bywyd tu hwnt i’r ddwy sir wedi hudo sawl un i gamu dros y ffinond oes unman yn debyg i adref go iawnMae’n amser cythrybluslle mae dyheadau a blaenoriaethau yn newid, a hynny’n gyflymDyma gyfle i ystyried hyndrwy herioprofi a mentro 

Bydd prosiect Llwyddo’n Lleol yn parhau i fod agen help busnesau ledled y sir i amlygu’r amrywiaeth o gyfleoedd sy’n bodoli i ddatblygu gyrfa o fewn ein heconomi leol – o ynni adnewyddadwy ym Mhen Llŷn i awyrofod ym Meirionnydd, gweithredwyr Dronau yng Ngaerwen a bio-gyfansoddion yng Nghaernarfon. 

Mae’r ffurflen gais isod yn gofyn i bob ymgeisydd gyflwyno datganiad her fel rhan o’r cais. Enghraifft o ddatganiad her ydi;

  • Rydym am gynnig gwasanaeth cludo bwyd fforddiadwy i Ben Llyn
  • Rydym am greu teclyn sydd yn caniatáu i bobl agor drws heb ei gyffwrdd
  • Rydym am ddatblygu system gofnodi nifer ymwelwyr ar draeth.

Prosiect sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru trwy Gronfa Arloesi Arfor ydi Llwyddo’n Lleol 2050. Caiff ei weithredu gan Menter Môn ar ran Cyngor Môn a Gwynedd. 

Os ydych eisiau gwybod mwy am Llwyddo’n Lleol 2050, cysylltwch â elen@mentermon.com

 

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233