Menter Iaith Môn

Nod Menter Iaith Môn yw sicrhau fod Ynys Môn yn parhau yn gadarnle i’r Gymraeg.

Rydym yn darparu cyfleoedd a phrofiadau sy’n annog holl drigolion yr ynys i arddel y Gymraeg yn hyderus a balch yn eu cymunedau, a thrwy hynny  yn eu galluogi i ddatblygu eu sgiliau personol a chymdeithasol, a sicrhau cyfleon cyfartal i ddefnyddio’r iaith.

Ar y 26ain o Chwefror 2021, cyhoeddom Broffil Iaith newydd i Fôn, mewn ymgynghoriad â phartneriaid Fforwm Iaith Môn. Diweddarwyd ar waith Gwasanaeth Ymchwil a Dadansoddeg, Cyngor Gwynedd 2014, sy’n seiliedig ar Gyfrifiad 2011.  

Cynhyrchwyd ar gais Is-adran y Gymraeg, Llywodraeth Cymru. Cliciwch ar y linc isod i gael mynediad.

PROFFIL IAITH MÔN

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233