Môn Larder

Hwb bwyd a diod lleol yw Môn Larder. Mae'n dwyn ynghyd gynhyrchwyr a phroseswyr yn y rhanbarth.

Mae’r hwb yn rhoi pwyslais ar gefnogi a chryfhau cydlyniant o fewn y gadwyn gyflenwi, a hyrwyddo bwyd a diod a gynhyrchir yn y rhanbarth mewn ffordd sy’n eu gwneud yn ddeniadol ar gyfer contractau cyflenwi graddfa fawr. Bydd yr Hwb hefyd yn edrych ar yr anghenion o ran sgiliau yn y gadwyn gyflenwi ac yn edrych ar fuddsoddi mewn system TG addas er mwyn sicrhau cydlyniant wrth gyflenwi.

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233