Morlais

Cynllun sydd yn datblygu diwydiant Ynni Llanw ym Môn.

Nôd Morlais yw denu datblygwyr ynni llanw i Ynys Môn trwy drwy sicrhau caniatad cynllunio, darparu cysylltiad grid a datblygu y gadwyn gyflenwi lleol.

Ers sicrhau y lês ar wely’r môr gan Stad y Goron mae Menter Môn wedi sefydlu perthynas gyda nifer o gwmniau a wedi denu cyllid er mwyn cefnogi y diwydiant.

Dros y 10 mlynedd nesaf y gobaith yw cynhyrchu hyd at 100MW o ynni gwyrdd a creu gwaith safon uchel i bobl leol.

Mae cam cydsyniad a datblygiad y prosiect gwerth £ 5.6 miliwn wedi cael ei gefnogi gan £ 4.2 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233