Tech Tyfu

Cynllun peilot ffermio fertigol yng Ngwynedd ac Ynys Môn.

Croeso i Tech Tyfu! Prosiect peilot ffermio fertigol yng Ngwynedd ac Ynys Môn a ddarperir gan Menter Môn. Rydym yn archwilio’r potensial ar gyfer amaethyddiaeth amgylchedd rheoledig yn y gadwyn gyflenwi bwydydd ffres ledled gogledd Cymru. Credwn fod ffermio fertigol yn gyfle i helpu Cymru i addasu i heriau ar ôl Brexit, ac rydym yn adeiladu tîm o dyfwyr arloesol sy’n gweld y potensial hwn hefyd. Bydd y dechnoleg ganolog hon yn dod yn fwy a mwy pwysig wrth gynhyrchu bwyd yn y dyfodol. Yn ychwanegol at ein prosiect peilot o roi profiad i dyfwyr ddefnyddio ein systemau ffermio fertigol, rydym bellach yn datblygu ffermio fertigol mewn addysg trwy weithio gydag ysgolion lleol, ac wrthi’n sefydlu ein hyb arloesi ffermio fertigol newydd ym Menai Science Parc (M -Sparc) a fydd yn arloesi datblygiadau newydd yn y dechnoleg.

Cyswllt

Luke Tyler

luke@mentermon.com

Menai Science Park, Gaerwen, Ynys Mon, LL60 6AG

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233