Ydych chi angen cymorth gyda’ch siopa? ..neu hoffech chi wirfoddoli?

Defnyddiwch y map isod i ddarganfod pwy sy’n cydlynu ymdrechion gwirfoddolwr yr eich hardal chi!

Fel y gwelwch, mae nifer fawr o’n cymunedau ni yn cynnig gwasanaeth gwirfoddol i helpu ein cymdogion. Ond, mae rhai bylchau o hyd (neu bosib fod yno ymdrechion gwirfoddol yn digwydd heb i ni wybod – felly cysylltwch er mwyn gynnwys eich manylion chi ar y map!)

Cliciwch yma i lawrlwytho pecyn cymorth sydd wedi cael eu datblygu ym Môn ar y cyd rhwng CSYM, Medrwn Môn a Menter Môn.

Os hoffech chi wirfoddoli – cysylltwch gyda’r cydlynydd lleol, neu os hoffech chi ddechrau o’r newydd mewn ardal heb gydlynydd presennol …

Cysylltwch gyda Linc Môn;

01248 725745
linc@medrwnmon.org

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233