Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (Môn a Gwynedd)

Location: Llangefni   Closing Date: 14/06/2019  

Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg, brwdfrydig a hyderus sydd yn gallu meistroli nifer o elfennau amrywiol sydd ynghlwm â’r gwaith o ddylanwadu a pherswadio busnesau sector breifat maint bach a chanolig i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg.

Swydd Ddisgrifiad a Manyleb Ffurflen Gais Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

Documents

Annual Report
Language Skills Guidelines
Structure
Application Form

Find out more about what we do...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Company Number: 3160233