(Cymraeg) Swyddog Prosiect Llwyddo’n Lleol 2050 (x3)

Location: (Cymraeg) Porthmadog neu Llangefni   Closing Date: 15/06/23  

(Cymraeg)

Prif bwyntiau cyswllt ar gyfer gweithgareddau ac ymyraethau Ymgyrch Llwyddo’n Lleol ym Môn, Gwynedd a rhanbarth ARFOR yn gyffredinol.

(Cymraeg) Swydd Ddisgrifiad (Cymraeg) Ffurflen Gais (Cymraeg) Gwybodaeth Cefndirol

Documents

Annual Report
Language Skills Guidelines
Structure
Application Form

Find out more about what we do...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Company Number: 3160233