Mae Menter Môn, ar y cyd gyda Cyngor Sîr Ynys Môn a Chyngor Gwynedd, yn cynhyrchu bas data o adeiladau gall cael eu defnyddio yn y frwydr yn erbyn COVID-19.

Os oes ganddoch chi adeilad, sydd yn sefyll yn wag ar hyn o bryd, a all gael ei ddefnyddio, cysyltwch a ni drwy gwbwlhau un or ffurfleni isod:

 

Môn

Gwynedd

 

Dyma fap gyda’r adeiladau sydd wedi eu enwebu hyd yn hyn:

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233