Rheolwr Cynlluniau

Lleoliad: M-SParc   Dyddiad Cau: 27/05/22  

Rheoli Prosiectau Bwyd Amaeth y cwmni fydd yn cynnwys Larder Cymru a Neges @ Home.

Swydd Ddisgrifiad Ffurflen Gais

Swyddog Prosiect (Amgylcheddol)

Lleoliad: Llangefni   Dyddiad Cau: 06/06/22  

I gyfrannu at gyflawni ein prosiectau amgylcheddol ar draws Ynys Môn a Gwynedd.

Swydd Ddisgrifiad Gwybodaeth Cefndirol Ffurflen Gais

Rheolwr Datblygu Busnes (Ynni)

Lleoliad: Ynys Môn / Hybrid   Dyddiad Cau: 13/06/22  

Datblygu cynlluniau o fewn y sector ynni gan gynnwys hydrogen, solar a gwynt. Ni fydd y rôl yn cynnwys ynni llanw.

Swydd Ddisgrifiad Ffurflen Gais

Ddogfennau

Adroddiad Blynyddol
Canllawiau Sgiliau Iaith
Strwythur
Ffurglen Gais

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233