Uwch Swyddog Cynhwysiant Gweithredol (Ruthun)

Lleoliad: Ruthun   Dyddiad Cau: 07/10/19  

Gweithredu a darparu Rhaglen Cynhwysiant Gweithredol WCVA yn Sir Ddinbych a Chonwy.

Swydd Ddisgrifiad Ffurflen Gais Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal Gwybodaeth Cefndirol

Hwylusydd Gweithdai Hwb Menter

Lleoliad: Cyffordd Llandudno   Dyddiad Cau: 07/10/19  

Cydlynu ac arwain ar weithdai amrywiol yr Hwb Fenter, gan gynnwys y rhaglen Miwtini a gwaith perthnasol.

Swydd Ddisgrifiad Ffurflen Gais Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

Swyddog Gweinyddol

Lleoliad: Llangefni   Dyddiad Cau: 07/10/19  

Darparu gwasanaeth gweinyddol ategol i brosiectau a chytundebau’r Fenter.

Swydd Ddisgrifiad Ffurflen Gais Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

Ddogfennau

Adroddiad Blynyddol
Canllawiau Sgiliau Iaith
Strwythur
Ffurglen Gais

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233