Cyfarwyddwr Bwyd Amaeth

Lleoliad: Ynys Môn / Gwynedd   Dyddiad Cau: 21/06/21  

Cyfle cyffrous i arwain y tîm Bwyd Amaeth fydd yn gwireddu ystod eang o gynlluniau i ychwanegu gwerth, datblygu cynnyrch newydd a meithrin cadwyni cyflenwi trwy Gymru.

Swydd Ddisgrifiad Gwybodaeth Cefndirol Ffurflen Gais

Ddogfennau

Adroddiad Blynyddol
Canllawiau Sgiliau Iaith
Strwythur
Ffurglen Gais

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233