Os yn dymuno derbyn gwybodaeth bellach neu am sgwrs anffurfiol parthed unrhyw un o’r swyddi canlynol sy’n cael eu hysbysebu cysylltwch â’r dderbynfa ar 01248 725700 / AD-HR@mentermon.com

Cydlynydd Hwb

Lleoliad: Porthmadog   Dyddiad Cau: 8/7/024  

Byddwch yn gyfrifol am gydlynu gweithgareddau yn Hwb Arloesi Porthmadog a darparu cefnogaeth i’r tîm Economi Gylchol. Bydd gofyn i chi arwain ar wahanol dasgau gweinyddol a thechnegol.

  • Dyddiad Cau: Dydd Llun 8/7/024 
  • Dyddiad Cyfweld: Dydd Llun 15/7/2024 

Disgrifiad Swydd Ffurflen Gais

Ddogfennau

Adroddiad Blynyddol
Canllawiau Sgiliau Iaith
Strwythur
Ffurglen Gais

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 144 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233