Uwch Swyddog Cynlluniau (Arloesedd)

Lleoliad: Llangefni, M-SParc & Porthmadog   Dyddiad Cau: 26/04/21  

***2x swydd ar gael***

Cyfle i weithio gyda chymunedau a busnesau er mwyn gwireddu amryw o ddatrysiadau arloesol yng Ngwynedd a Ynys Môn.

Swydd Ddisgrifiad Gwybodaeth Cefndirol Ffurflen Gais

Swyddog Prosiect Tech Tyfu

Lleoliad: M-SParc   Dyddiad Cau: 05/05/2021  

Gweithredu’r prosiect Hwb Tech Tyfu, rheoli’r cyfleuster o ddydd i ddydd a gwireddu deilliannau’r prosiect.

Swydd Ddisgrifiad Gwybodaeth Cefndirol Ffurflen Gais

Ddogfennau

Adroddiad Blynyddol
Canllawiau Sgiliau Iaith
Strwythur
Ffurglen Gais

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233