Swyddog Prosiect (Gwynedd)

Lleoliad: Porthmadog   Dyddiad Cau: 09/08/21  

Darparu a chyfrannu at bortffolio amrywiol o brosiectau a chytundebau yng (ond heb fod yn gyfyngedig i) Ngwynedd, gan gyfrannu’n bennaf at raglen waith Arloesi Gwynedd Wledig.

www.arloesigwyneddwledig.cymru

Swydd Ddisgrifiad Ffurflen Gais

Ddogfennau

Adroddiad Blynyddol
Canllawiau Sgiliau Iaith
Strwythur
Ffurglen Gais

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233