Uwch Reolwr Cynlluniau (Ynys Môn)

Lleoliad: Llangefni   Dyddiad Cau: 28/08/2018  

Rheoli prosiectau gweithredol ar Ynys Môn, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig, i LEADER, Menter Iaith Môn, a Chwlwm Seiriol

Swydd Ddisgrifiad Ffurglen Gais Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

Uwch Swyddog (Gwynedd)

Lleoliad: Porthmadog   Dyddiad Cau: 28/08/2018  

Darparu a chyfrannu at bortffolio amrywiol o brosiectau a chytundebau yng (ond heb fod yn gyfyngedig i) Ngwynedd

Swydd Ddisgrifiad Ffurglen Gais Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

Prif Swyddog Cyllid (Môn)

Lleoliad: Llangefni   Dyddiad Cau: 28/08/2018  

Cynorthwyo i ddarparu swyddogaeth cyfrifeg effeithlon ac effeithiol i’r Cwmni.

Swydd Ddisgrifiad Ffurglen Gais Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

Rhagor o Ddogfennau

Adroddiad Blynyddol
Canllawiau Sgiliau Iaith
Strwythur

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU