Uwch Rheolwr Cynlluniau Gwynedd

Lleoliad: Porthmadog   Dyddiad Cau: 03/02/2020  

Rheoli prosiectau Menter Môn yng Ngwynedd. Y prif gynllun bydd Arloesi Gwynedd Wledig ond gall gynnwys cynlluniau eraill.

Am ragor o wybodaeth am Arloesi Gwynedd Wledig: www.arloesigwyneddwledig.cymru

Swydd Ddisgrifiad Ffurflen Gais Newyddlen AGW Prosiectau AGW

Ddogfennau

Adroddiad Blynyddol
Canllawiau Sgiliau Iaith
Strwythur
Ffurglen Gais

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233