Cydlynydd Prosiect – Prosiect Selkie (Cyfnod Mamolaeth 12 Mis)

Lleoliad: Llangefni   Dyddiad Cau: 07/09/2020  

Rheoli’r agweddau gweithredol ar y prosiect Selkie. Yn cynnwys ond ddim yn gyfyngedig i gyfathrebiadau, rheolaeth rhaglen ac adrodd.

Swydd Ddisgrifiad Ffurflen Gais Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal Gwybodaeth Cefndirol

Ddogfennau

Adroddiad Blynyddol
Canllawiau Sgiliau Iaith
Strwythur
Ffurglen Gais

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233