Cyfarfod y tîm…

Aelodau'r Bwrdd

Dr John Idris Jones

Cyfarwyddwr

Gerallt Llewelyn Jones

Cyfarwyddwr

Andy Billcliff

Cyfarwyddwr

Rebecca Colley

Cyfarwyddwr

Ifor Gruffydd

Cyfarwyddwr

Owain Dafydd Gruffydd

Cyfarwyddwr

Bryn Jones

Cyfarwyddwr

Dr Griffth Wynn Jones

Cyfarwyddwr

Gwion Llwyd

Cyfarwyddwr

Dr Gwylfa Wyn Morgan

Cyfarwyddwr

Caryl Owen

Cyfarwyddwr

Helen Mair Williams

Cyfarwyddwr

Uwch Dîm Rheoli

Dafydd Gruffydd - Rheolwr Gyfarwyddwr, Menter Môn

Dafydd Gruffydd

Rheolwr Gyfarwyddwr

Sioned Morgan Thomas, Cyfarwyddwr Corfforaethol

Sioned Morgan Thomas

Cyfarwyddwr Corfforaethol

Geraint Owen - Uwch Reolwr Cyllid

Geraint Owen

Cyfarwyddwr Cyllid

Bethan Fraser-Williams - Cyfarwyddwr Project

Bethan Fraser Williams

Cyfarwyddwr Cynlluniau

Nia Arfon - Cyfarwyddwr Projectau

Nia Arfon

Cyfarwyddwr Cynlluniau

Elen Hughes - Cyfarwyddwr Project

Elen Hughes

Cyfarwyddwr Cynlluniau

Elen Parry

Elen Parry

Cyfarwyddwr Cynlluniau (Cyfnod mamolaeth)

Aelodau Staff

Aaron Warren

Swyddog Cyllid a Gweinyddol

Aaron Morris

Swyddog Prosiect - Balchder Môn

Alaw Williams

Swyddog Adfywio Llangefni

Aled Owen

Ymgynghorydd Busnes - Hwb Menter

Aled Pritchard

Swyddog Prosiect Llwyddo’n Lleol 2050

Alwyn Griffiths

Gofalwr

Amy Naven

Swyddog Cefnogi

Angharad Evans

Swyddog Prosiect - Iaith a Chymuned

Ann Parry

Derbynnydd

Anna Openshaw

Ymgynghorydd Busnes - Hwb Menter

Betsan Siencyn

Rheolwr Prosiect - Grymuso Gwynedd

Caryl George

Ymgynghorydd Busnes Pobl Ifanc

Catherine Camara

Swyddog Gweinyddol Ynni

Catrin Jones-Roberts

Swyddog Cyllid a Gweinyddol - Balchder Môn

Catrin Jones

Rheolwr Prosiect - Iaith a Chymuned

Catrin Fflur Jones

Swyddog Prosiect - Llwyddo'n Lleol 2050

Chloe Jones

Swyddog Prosiect - Morlais

Clare Llywelyn

Rheolwr Prosiect - MCRP

Darren Parry

Swyddog Gweinyddol - Busnes Cymru

David Wylie

Arweinydd Cynlluniau Bwyd - Larder Cymru

Delyth Jones-Evans

Asesydd Busnesau Newydd - Busnes Cymru

Delyth Ingram

Swyddog Prosiect - Cwlwm Seiriol

Donna Parry

Glanhawraig

Dylan Jones

Swyddog Gweinyddol - Busnes Cymru

Eleth Owen

Swyddog Prosiect - Llwyddo'n Lleol 2050/Cronfa Her

Elliot Riley-Walsh

Swyddog Cyfleusterau

Erin Fôn Thomas

Swyddog Prosiect Cymunedau Carbon Isel

Fauve Hadrill

Asesydd Busnesau Newydd - Busnes Cymru

Ffion Griffiths

Rheolwr Adnoddau Dynol

Fiona Wynne Parry

Swyddog Prosiect - Hyfforddiant a Sgiliau - Morlais

Francesca Antoniazzi

Swyddog Cyllid

Gail Williams

Swyddog Gweinyddol

Gareth Roberts

Rheolydd Gweithrediadau - Morlais

Geraint Llewelyn Jones

Cyfarwyddwr Morlais

Guto-Wyn Hughes

Rheolwr Swyddfa - Morlais

Gwawr Cordiner

Ymgynghorydd Busnes - Ffordd o fyw

Gwenlli Thomas

Swyddog Prosiect

Hannah Thomas

Swyddog Gweinyddol, Morlais

Heather Richards

Rheolwr Cyllid

Helen Roberts

Rheolwr Prosiect - MCRP

Ian Hughes

Rheolwr Busnes Morlais

Jackie Lewis

Swyddog Prosiect - Economi Gylchol

Jade Owen

Rheolwr Prosiect - Llwyddo'n Lleol 2050

Jessica Dawson

Asesydd Busnesau Newydd - Busnes Cymru

John Jenkins

Cyfarwyddwr Morlais

John Idris Jones

Cyfarwyddwr Morlais

Joseff Davies

Swyddog Cefnogi Prosiect - Amgylcheddol

Julie Annette Williams

Swyddog Ymgysylltu Cymunedol - Busnes Cymru

Justin Mason

Rheolwr Busnes Hydrogen

Kelly Thomas

Rheolwr Prosiect - Economi Gylchol

Kiki Rees-Stavros

Rheolwr Prosiect - Trefi SMART Cymru

Laura Hough

Swyddog Project - Balchder Môn

Lisa Johnston

Ymgynghorydd Busnes - Tyfiant, Busnes Cymru

Lowri Roberts

Uwch Ymgynghorydd Busnes - Busnes Cymru

Nia Haf

Swyddog Prosiect - Llwyddo'n Lleol 2050

Nicholas Palmer

Ymgynghorydd Busnes - Tyfiant, Busnes Cymru

Rebecca Moss

Uwch Swyddog Cyllid

Rebecca Gwynne Pritchard

Rheolwr Prosiect - Amgylchedd, Cwm Seiriol

Rhian Hughes

Swyddog Prosiect - Trefi SMART Cymru

Richard Fraser Williams

Rheolwr Perthnasau - Busnes Cymru

Richard Owen

Swyddog Prosiect

Samantha Thomas

Rheolwr Cyllid a Gweithdrefnau Masnachol Ynni

Sara Roberts

Rheolwr Prosiect - Hwb Menter

Sarah Jarvis

Swyddog Ymgysylltu Cymunedol - Busnes Cymru

Sarah Livett

Arweinydd Cydymffurfiaeth Amgylcheddol - Morlais

Sian Jones

Ymgynghorydd Busnes - Ffordd o fyw, Busnes Cymru

Sian Llewelyn Thomas

Swyddog Cefnogi Prosiect

Sioned McGuigan

Swyddog Prosiect - Balchder Môn

Siwan Roberts

Swyddog Prosiect

Svetlana Ross

Rheolwr Perthnasau - Busnes Cymru

Tesni Lloyd-Jones

Swyddog Prosiect -MCRP

Victoria Clishem

Swyddog Contractau/Caffael

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 144 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233