Cyfarfod y tîm…

  Dafydd Gruffydd

  Rheolwr Gyfarwyddwr

  Sioned Morgan Thomas

  Cyfarwyddwr Cynlluniau

  Bethan Fraser-Williams

  Cyfarwyddwr Cynlluniau

  Geraint Owen

  Uwch Reolwr Cyllid

  Carys Guile

  Cyfarwyddwr Adnoddau

  Craig Hughes

  Swyddog FLAG

  Elen Hughes

  Prif Swyddog Menter Iaith Môn

  Elen Parry

  Rheolwr Prosiect Gwnaed â Gwlân

  Graham Morley

  Rheolwr Prosiect Morlais

  Luke Tyler

  Rheolwr Agri-tech

  Nia Wyn Arfon

  Rheolwr Cynlluniau Gwynedd

  Rebecca Pritchard

  Rheolwr Amgylcheddol

  Sara Lois Roberts

  Rheolwr Hwb Menter

  Tomos Jones

  Rheolwr Cynlluniau Arloesedd

  Catrin Lois Jones

  Swyddog Cyfathrebu

  Catrin Jones-Roberts

  Swyddog Cyllid a Gweinyddol

  Aaron Morris

  Uwch Swyddog Prosiect Menter Iaith Môn

  Aaron Warren

  Uwch Swyddog Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig

  Aled Owen

  Cynghorydd Busnes Hwb Menter

  Andy Billcliff

  Cyfarwyddwr Technegol Morlais

  Angharad Jones

  Uwch Swyddog Prosiect Menter Iaith Môn

  Anna Openshaw

  Uwch Swyddog Prosiect Hwb Menter

  Betsan Siencyn

  Uwch Swyddog Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig

  Catherine Camara

  Swyddog Cymorth Prosiect Môn a Menai

  Catherine Pearson

  Swyddog Prosiect Tech Tyfu

  David Wylie

  Swyddog Prosiect Tech Tyfu

  Delyth Phillipps

  Cydlynydd Cymunedol Cwlwm Seiriol

  Elen Foulkes

  Uwch Swyddog Prosiect - Arloesedd

  Eleth Owen

  Uwch Swyddog Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig

  Francesca Antoniazzi

  Cynorthwyydd Cyllid

  Gail Williams

  Swyddog Gweinyddol Cynhwysiant Gweithredol

  Gerallt Llywelyn Jones

  Uwch Swyddog Cyfrifol Morlais

  Guto Owen

  Cyfarwyddwr Hydrogen

  Gwenan Mair Owen

  Uwch Swyddog Gweinyddol Morlais

  Hanna Huws

  Cydlynydd Menter Iaith Môn

  Hannah Thomas

  Swyddog Gweinyddol Morlais

  Heather Richards

  Uwch Swyddog Cyllid

  Ian Hughes

  Swyddog Cyllid Morlais

  Jackie Lewis

  Uwch Swyddog Arloesi Môn

  Jade Owen

  Swyddog Prosiect Llwyddo'n Lleol

  Joshua Roberts

  Cydlynydd Selkie

  Julie Dubberley

  Swyddog Cefnogaeth Cynorthwyol Cynhwysiant Gweithredol

  Karen Jones

  Uwch Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cadwyn Gyflenwi Morlais

  Laura Hough

  Hyfforddai Prosiectau Amgylcheddol

  Martyn Pritchard

  Swyddog Eiddo

  Molly Poulter

  Cynorthwyydd Cyfathrebu Tech Tyfu

  Rachel Roberts

  Swyddog Cefnogaeth Cynorthwyol Cynhwysiant Gweithredol

  Rebecca Moss

  Uwch Swyddog Cyllid

  Rhian Hughes

  Uwch Swyddog Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig

  Rhys Gwilym

  Uwch Swyddog Arloesi Gwynedd Wledig

  Richard Owen

  Uwch Swyddog Prosiect Menter Iaith Môn

  Rosie Frankland

  Uwch Swyddog Prosiect Amgylcheddol

  Samantha Jaques

  Swyddog Gweinyddol a Chaffael Morlais

  Sarah Livett

  Cydlynydd Selkie

  Sian Thomas

  Swyddog Gweinyddol Hwb Menter

  Sioned Mcguigan

  Swyddog Prosiect Gwlân

  William Adams

  Uwch Swyddog Prosiect - Arloesedd

  Ann Parry

  Derbynnydd

  Wyn Morgan

  Cadeirydd y Bwrdd

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233