Cyfarfod y tîm…

  Dafydd Gruffydd

  Rheolwr Gyfarwyddwr

  Sioned Morgan Thomas

  Cyfarwyddwr Cynlluniau

  Bethan Fraser-Williams

  Cyfarwyddwr Cynlluniau

  Geraint Owen

  Uwch Reolwr Cyllid

  Carys Guile

  Cyfarwyddwr Adnoddau

  Elen Hughes

  Prif Swyddog Menter Iaith Môn

  Elen Parry

  Rheolwr Prosiect Gwnaed â Gwlân

  Luke Tyler

  Rheolwr Agri-tech

  Nia Wyn Arfon

  Rheolwr Cynlluniau Gwynedd

  Rebecca Pritchard

  Rheolwr Amgylcheddol

  Sara Lois Roberts

  Rheolwr Hwb Menter

  Heather Richards

  Rheolwr Cyllid

  Dafydd Jones

  Rheolwr Prosiect - Bwyd

  Clare Llywelyn

  Rheolwr Prosiect Ymchwil Nodweddu Morol

  Richard Glyn

  Rheolwr Cyfathrebu a Chynnwys Digidol

  Guto-Wyn Hughes

  Rheolwr Swyddfa Ynni

  Aaron Morris

  Swyddog Maes Menter Iaith Môn

  Aaron Warren

  Swyddog Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig

  Aled Owen

  Cynghorydd Busnes Hwb Menter

  Andy Billcliff

  Cyfarwyddwr Technegol Morlais

  Angharad Evans

  Swyddog Maes Menter Iaith Môn

  Anna Openshaw

  Swyddog Prosiect Hwb Menter

  Betsan Siencyn

  Swyddog Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig

  Catherine Camara

  Swyddog Cymorth Prosiect Môn a Menai

  Catrin Lois Jones

  Swyddog Maes Menter Iaith Môn

  Catrin Jones-Roberts

  Swyddog Cyllid a Gweinyddol

  David Wylie

  Swyddog Prosiect Tech Tyfu

  Delyth Phillipps

  Cydlynydd Cymunedol Cwlwm Seiriol

  Elen Foulkes

  Swyddog Prosiect - Arloesedd

  Eleth Owen

  Swyddog Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig

  Francesca Antoniazzi

  Cynorthwyydd Cyllid

  Gail Williams

  Swyddog Gweinyddol Cynhwysiant Gweithredol

  Gerallt Llywelyn Jones

  Uwch Swyddog Cyfrifol Morlais

  Hannah Thomas

  Swyddog Gweinyddol Morlais

  Ian Hughes

  Swyddog Cyllid Morlais

  Jackie Lewis

  Swyddog Prosiect Arloesi Môn

  Jade Owen

  Swyddog Prosiect Llwyddo'n Lleol

  Julie Dubberley

  Swyddog Cefnogaeth Cynorthwyol Cynhwysiant Gweithredol

  Kiki Rees-Stavros

  Swyddog Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig

  Laura Hough

  Hyfforddai Prosiectau Amgylcheddol

  Martyn Pritchard

  Swyddog Eiddo

  Molly Poulter

  Swyddog Prosiect Tech Tyfu

  Siwan Roberts

  Swyddog Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig

  Rachel Roberts

  Swyddog Cefnogaeth Cynorthwyol Cynhwysiant Gweithredol

  Rebecca Moss

  Uwch Swyddog Cyllid

  Siriol Parry

  Swyddog Cyllid a Gweinyddol

  Rhian Hughes

  Swyddog Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig

  Richard Owen

  Swyddog Maes Menter Iaith Môn

  Rosie Frankland

  Swyddog Prosiect Amgylcheddol

  Samantha Jaques

  Swyddog Gweinyddol a Chaffael Morlais

  Sarah Livett

  Arweinydd Cydymffurfiaeth Morlais

  Ian Newton

  Cydlynydd Selkie

  Helen Roberts

  Swyddog Cefnogi Prosiect Ymchwil Nodweddu Morol

  Sian Thomas

  Swyddog Gweinyddol Hwb Menter

  Sioned Mcguigan

  Uwch Swyddog Prosiect Gwlân

  Angharad Gwyn

  Uwch Swyddog Prosiect Gwnaed â Gwlân

  William Adams

  Swyddog Prosiect - Arloesedd

  Ann Parry

  Derbynnydd

  Wyn Morgan

  Cadeirydd y Bwrdd

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233