Bydd y feirws Corona yn cael effaith sylweddol ar fywydau teuluoedd ac unigolion Ynys Môn.  Mae ein cymunedau yn ymateb yn syfrdanol er mwyn cefnogi y rhai mwyaf bregus.  I gefnogi ymdrechion y gwirfoddolwyr hynny, rydym yn sefydlu cronfa i godi arian i brynu bwyd ac hanfodion eraill.

 

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233