Banc Sgiliau Covid 19

Oes ganddoch chi sgiliau perthnasol all helpu ni mewn achos o argyfwng? e.e yn blymiwr, trydanwr, cogydd, dylunydd gwefanau ayyb.. Llenwch y ffurflen isod:

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233