Oherwydd argyfwng Coronavirus mae angen cartref dros dro i lawer o weithwyr allweddol (gweithwyr y gwasanaeth iechyd ac argyfwng). Er mwyn eu helpu i ddod o hyd i lety addas mae Menter Môn wedi sefydlu Ciando – cynllun i adnabod lleoliadau’r holl lety am ddim i weithwyr iechyd ac argyfwng yn ystod yr cyfnod heriol hwn.

 

Mae Dioni Holiday Cottages yn cynorthwyo i gydlynu,
am fwy o wybodaeth am Ciando, cysylltwch â

louise@dioni.co.uk

Ffôn. 01341 247 200

Os ydych chi’n berchennog eiddo a all gynnig cymorth, neu yn yn weithiwr allweddol sydd angen lle dros dro, cliciwch y ddolen isod sy’n berthnasol i chi

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233