Dyma gynigion a gwasanaethau arbennig sydd wedi eu cynnig gan fusnesau ledled Gwynedd o ganlyniad i argyfwng pandemic Covid19. Mae’r cynnwys wedi ei gasglu drwy sawl cyfrwng, gwefanau cymdeithasol, posteri, hysbysebion ayyb.  

Bydd y wybodaeth yn cael ei ddiweddaru mor aml a phosib. 

Cliciwch ar y map isod i gael gwybodaeth pellach am wasanaethau gan y fusnesau Gwynedd.

Os hoffech chi ychwanegu eich busnes neu wasanaeth chi i’r rhestr, cliciwch yma

 

  Enw
  Ardal
  Cysylltu
  Cymorth
  Nodiadau
 • Gerddi Gwell

  Aberdaron
  Facebook Page
  Vans for delivery
  Prescription pick up etc.
 • Becws Islyn

  Aberdaron
  01758 760 370
  Gwasanaeth danfon bara
  O fewn 20 milltir o’r becws
 • Spar Aberdaron

  Aberdaron
  01758760638
  Gwasanaeth danfon bwyd
 • Spar Abersoch

  Abersoch
  01758710003
  Gwasanaeth danfon bwyd
 • Caffi Coed y Brenin

  Bethesda
  01248 602550
  Danfon bwyd i'r cylch
 • Caffi’r cartref

  Bontnewydd
  07389896483
  Darparu prydau bwyd i gartrefi
 • The Crown

  Caernarfon
  Take away meals, free for NHS workers
 • Y Castell

  Caernarfon
  01286678895
  Takeaway a gwasanaeth danfon
  Danfon am ddim i archebion dros £10. Archebion llai na £10 neu fwy na 1 milltir i ffwrdd bydd ffi o £3 ychwanegol
 • Antur Waunfawr

  Caernarfon
  Ifan.tudur@anturwaunfawr.cymru
  Prydau poeth
  Gwasanaeth danfon
 • Village Veg

  Caernarfon, Bangor, Porthmadog
  07962214347
  Gwasanaeth cludo llysiau, ffrwythau ac wyau.
  Am ddim i archebion dros £8.50
 • Bonta Deli

  Caernarfon
  01286 671308
  Caffi ar gau i'r cyhoedd, ond yn cynnig gwasanaeth
 • Man and Van hire

  Caernarfon
  07931049059
  Driving/Delivery service
  Shopping essentials for elderly and vulnerable people.
 • Fferyllfa Nefyn

  Nefyn
  01758720214
  Danfon meddiginiaeth
 • Fferyllfa Llanbedrog

  Llanbedrog
  01758740229
  Danfon meddiginiaeth
 • Tacsi Morfa Nefyn

  Morfa Nefyn a’r ardal
  07769997681
  Liffts am ddim i’r siop/fferyllfa
 • Menter y plu

  Llanystumdwy
  Menteryplu@gmail.com 07972145474
  Nol siopa / cyflenwadau brys
 • Caffi’r Tyddyn

  Y Ffor
  01766810166 07876756101
  Danfon bwyd ‘takeaway’
 • Caffi Ni

  Nefyn
  01758720117 07496487947
  Danfon bwyd ‘takeaway’
  Gallu talu dros y ffon
 • Ty Newydd, Sarn

  Sarn Mellteyrn
  01758 730 747
  Take away
  Menu mawr ar gael – dim ond angen holi.
 • Ship Llanbedrog

  Llanbedrog
  01758741111
  Bwyd Takeaway Food
 • Siop Dewi

  Penrhyn
  01766770266
  Gwasanaeth cludo am ddim
 • DG Davies Cigydd

  Penrhyn
  01766770239
  Gwasanaeth cludo am ddim
 • Eating Gorilla

  Penrhyn
  01766770292
  Gwasanaeth cludo am ddim
 • Royal Oak

  Penrhyn
  01766770652
  Gwasanaeth cludo prydau am ddim
 • Siop a caffi y Garreg

  Penrhyn
  01766770094
  Gwasanaeth cludo am ddim
 • Deli’r Banc

  Penygroes
  07793030683
  Darparu prydau parod a pecynnau bwyd fel cig a llysiau
  Cludo’r eitemau am ddim o fewn 5 milltir (rhaid i’r archeb fod dros £10). 50c y milltir ar ol hynny. Pob taliad i’w gymeryd dros y ffon.
 • Spar Llanrug

  Llanrug
  01286673108
  Gwasanaeth cludo bwyd am ddim
 • Wavells

  Llanrug
  01286 673574
  Gwasanaeth cludo cig
  Starts Monday 23/03
 • Arete Outdoor Centre

  Llanrug
  01286 672136
  •Cleaners for deep cleaning, to public health wales recommendations for coronavirus outbreaks •Cooks and a commercial kitchen to provide for up to 100 people •Teachers that normally work on outdoor education courses •Outdoor instructors that normally work on outdoor education courses •Experience with children in care and special educational needs •Fleet of minibuses that can provide transport •100 bed centre and open ground •Can provide any activity in the outdoors, subject to current government advice
 • Môr a Mynydd

  Penrhyn
  01766 770327
  Bwyd tecawê
  Taliadau dros y ffôn neu dros Facebook – pigo'r bwyd i fyny
 • Tacsi B&M


  01766 770851
  FREE service to those who have to isolate.
  Any one who is vulnerable, erderly, or have to isolate can call this service to collect essential items/prescriptions.
 • Lion Hotel

  Tudweiliog
  01758 770244
  Bwyd Takewaway
 • Cynllun Cyfaill / Buddy Scheme

  Felinheli
  Clercfelinheli@aol.com
  Siopa Bwyd / Food Shopping Casglu Presgripsiwn / Prescription collection
  Ar gyfer pobl sydd dros 70 oed, a phobl heb ofal proffesiynol/heb ofal ffrindiau a teulu. For people over the age of 70, and people without professional care/without care of family and friends
 • O’r parlwr i'r portch

  Nefyn
  07796055043
  Dosbarthu bwyd, llefrith, caws, menyn, milk shakes, etc. Distribute food, milk, cheese, butter etc.
  Archebu 3 diwrnod o flaen llaw. Place order 3 days in advance.
 • The Ship Llanbedrog

  Llanbedrog
  01758 741111
  Essential stock available
  Toilet roll, baby formula, infant paracetamol, nappies etc.
 • Tremfan Hall

  Llanbedrog
  01758740169 Tremfanhall.info@btconnect.com
  Dine at Home Takeaway service
  Menu available on facebook
 • Siop a Garej Morfa

  Morfa Nefyn
  01758720219
  Takeaway
  Bwydlen ar dudalen FB. Ffoniwch i roi archeb i mewn. Menu on Facebook. Call to place order.
 • Ffrwythau DJ Fruit

  Porthmadog
  01766 514330
  Veg boxes delivered to your door £15 Bocs Llysiau £15 wedi ei ddanfon i'ch drws
 • The Australia

  Porthmadog
  01766515957
  Takeaway
 • Blas Y Mor Fishmongers

  Porthmadog
  01766 514432
  To help with the current situation we all find ourselves in I will be offering a delivery service to my customers who are in self isolation. Please feel free to ring me on 01766 514432. Simon.
 • Deli Carafanau Hamdden Porthmadog

  Porthmadog
  01766 513589
  Dosbarthu I'r cartref / Home Delivery
  If you are worried about coming out and you would like a home delivery call us on 01766 513 589 we would be happy to deliver in the Porthmadog/Tremadog area temporary circumstances
 • Chippy Dre

  Tremadog
  01766 512281
  Dosbarthu Cartref am ddim I'r henoed a’r rhai sy’n agored I niwed Takeaway & no contact drop off service
 • Siop Griffiths

  Penygroes
  Bore/morning- 07529222670 Prynhawn/afternoon- 07410982467
  Danfon siopa/presgripsiwn, postio llythyrau, sgwrs ffôn Shopping/prescription, delivery, post letters, friendly phonecall
 • Yr Orsaf

  Penygroes
  Elliw@yrorsaf.cymru ( yn y bore) 07529222670 Greta@yrorsaf.cymru ( yn y pnawn) 07410982467
  Support Group Gwasanaeth gwirfoddol
  Nol meddyginiaeth/siopa/ danfon siopa ar carreg drws/ sgwrs gyfeillgar Shopping / Pick up prescriptions / A friendly chat / Post letters etc
 • Y Sgwar

  Tremadog
  01766515451
  Takeout service
  4 choices all at £10 each MENU available on Facebook
 • La Marina Kitchen

  Felinheli
  01248674971
  Food service
  Mother’s Day meals, including the original menu.
 • Caffi’r Gath Ddu

  Glynllifon
  07769653608
  Gwasanaeth Bwyd Food Service
  Paratoi prydau i fynd, ac yn danfon bwyd.
 • Bakehouse

  Cwm-y-glo
  07738859585
  Gwasanaeth Bwyd Food Service
  Paratoi bwyd i fynd
 • Heights

  Llanberis
  01286 238235
  Gwasanaeth Bwyd Food Service
  Danfon bwyd
 • Blas Lôn Las

  Fferm Moelyci, Ardal Ogwen
  01248 602 793
  Gwasanaeth darparu hamper bwyd Hampers
 • Y Llangollen

  Ardal Ogwen
  01248 605 175
  Bwyd Food
  Cinio dydd Sul i rai sydd wedi archebu. Pryd I fynd, neu ei anfon.
 • The Jewel in the Crown

  Pwllheli
  01758719555
  Bwyd tecawê Take away food
  Bodlon cymryd taliad dros ffôn a gadael y bwyd ar stepan drws
 • Gwin Llyn

  Pwllheli
  01758701004
  Danfon diod (!!!)
 • Spar Pwllheli

  Pwllheli
  01758612993
  Danfod bwyd I bobl sydd methu gadael ty
 • T E Hughes

  Pwllheli
  01758701212
  Danfon paent a deunyddiau addurno ty
  Cychwyn wythnos 23/3

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233