Wedi diweddaru 02.04.2020

Mae Cyngor Sir Ynys Môn, Medrwn Môn a Menter Môn wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth er mwyn cefnogi’r rhai mwyaf bregus ar yr Ynys yn ystod cyfnod y Coronafeirws.

Os hoffech chi neu grŵp cymunedol neu Gyngor Tref a Chymuned fwy o wybodaeth dylech gysylltu drwy ffonio 01248 725 700 neu gallwch anfon e-bost at ymholiadau@mentermon.com.


Banc Sgiliau Covid 19

Oes ganddoch chi sgiliau perthnasol all helpu ni mewn achos o argyfwng? e.e yn blymiwr, trydanwr, cogydd, dylunydd gwefanau ayyb.. Llenwch y ffurflen yma.

 

Pecyn Cymorth

Cliciwch isod i lawrlwytho pecyn cymorth sydd wedi cael eu datblygu ym Môn ar y cyd rhwng CSYM, Medrwn Môn a Menter Môn.

Covid-19 Canllaw i gymunedau Ynys Môn

Dyma fap gyda manylion cydlynwyr cymunedol a all helpu yn eich ardal chi.

 

 

Banc Bwyd Ynys Môn
Bydd y feirws Corona yn cael effaith sylweddol ar fywydau teuluoedd ac unigolion Ynys Môn.  Mae ein cymunedau yn ymateb yn syfrdanol er mwyn cefnogi y rhai mwyaf bregus.  I gefnogi ymdrechion y gwirfoddolwyr hynny, rydym yn sefydlu cronfa i godi arian i brynu bwyd ac hanfodion eraill.

 

 

 

 

Cynigion arbennig a chefnogaeth ychwanegol

Dyma gynigion a gwasanaethau arbennig sydd wedi eu cynnig gan fusnesau ledled Môn o ganlyniad i argyfwng pandemic Covid19. Mae’r cynnwys wedi ei gasglu drwy sawl cyfrwnggwefanau cymdeithasolposterihysbysebion ayyb 

Bydd y wybodaeth yn cael ei ddiweddaru mor aml a phosib.

Cliciwch ar y map isod i gael gwybodaeth pellach am wasanaethau gan y fusnesau Môn.
Os hoffech chi ychwanegu eich busnes neu wasanaeth chi i’r rhestr, cliciwch yma

 

  Enw
  Ardal
  Cysylltu
  Cymorth
  Nodiadau
 • Central Bakery

  Beaumaris. Llangoed, Llansadwrn, Penmon Llandona
  22 Margaret Street, Beaumaris LL58 8DN
  01248 810386
  Dosbarthu eitemau bwyd fel bara, pasteiod, cacennau, caws, cigoedd wedi'u coginio, selsig, cig moch, llaeth ac iogwrt
  Yn gallu talu dros y ffôn gyda cherdyn neu arian parod wrth ddanfon.
 • Direct Services

  Anglesey

  07434571994
  Barod I sioppa ac danfon
  Taliad trwy drosglwyddiad banc neu adael arian parod mewn man wedi'i drefnu. Ansicr o’r côst - Fel arfer, mae'r cwmni hwn yn gwneud tô / adeiladu ayyb. Unsure of costs – usually this company does roofing / construction etc.
 • Joe’s Cabs

  Llangefni - free of charge Surrounding areas small charge
  17 Ucheldre, Llangefni LL77 7RH
  01248 722328 / 07762272533
  Casglu presgripsiynau/siopa ayyb.
  Gyrrwr benyw gyda DBS dilys Ni fydd yn prynu alcahol na sigaréts
 • Tacsis Môn Taxis

  Menai Bridge Bangor
  War Memorial, Floor 1, Menai Brigde LL59 5DD
  01248 334455
  Casglu eitemau bwyd hanfodol / presgripsiynau ac ddanfon at ddrws.
  Dim cost.
 • Spar Tyn Lon Garage

  Llanfairpwll LL60* LL61 LL59*
  Holyhead Road , Llanfairpwll , Anglesey , LL61 5SX
  01248 711111
  Ffoniwch am siopa a byddant yn danfon.
  Dosbarthu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig. *£10 tâl danfon I ardeloedd LL59 ag LL60
 • Bewcs Mefus

  Llangefni – free Whole Island*
  Becws Mefus, Talwrn Road, Llangefni LL77 7RP
  01248 722564 or 01248 751274
  Gwasanaeth Dosbarthu tair gwaith yr wythnos. Isafswm gwariant o £ 5.00 - dim tâl danfon yn ardal Llangefni Talu gyda cherdyn dros y ffôn neu adael arian parod mewn ardal ddynodedig Yn ffonio ddeng munud cyn ei ddanfon Copi o'r ffurflen archebu ar gael. Os oes angen eitemau mewn swmp mae angen archebu ymlaen llaw. * cost danfon fach ar gyfer danfoniadau ledled yr Ynys. Bydd eitemau fel llaeth, wyau a'n papurau a bara ffres ein hunain ar gael. Ein rhif Ffôn / archeb yw 01248 722564. Bydd y llinell ar agor rhwng 7.30 am a 3.30 pm bob dydd
 • Caru Amlwch

  Amlwch and surrounding areas.

  Caru Amlwch caruamlwch@gmail.com
  Dosbarthu cardiau post ogwmpas cartrefi yn cynnig cefnogaeth amrywiol a chydlynu Gwirfoddolwyr.
 • Farmers Table

  Holyhead

  Paul - 07719944996
  Dosbarthu ffrwythau a llysiau
  Ddim yn sicr o côst dosbarthu
 • Y Siop

  Moelfre
  Y Siop/Hyfrydle LL72 8 Moelfre, Anglesey
  01248 410271
  Y mwyafrif o fwydydd, bara ffres, pasteiod, cacennau, bwyd wedi'i oeri a'i rewi, alcohol, tybaco, papurau newydd
  Isafswm gwariant o £ 5.00 - dim tâl cludo yn ardal Moelfre Talu gyda cherdyn dros y ffôn neu dalu arian parod wrth ei ddanfon.
 • WOW Training

  Holyhead
  London Road Centre, Holyhead
  01407764182
  Pryd ar glud
  Danfon i Caergybi
 • Holland Hotel

  Llanfachraeth, Llanfaethlu, Llanynghenedl, Bodedern
  Valley Road, Llanfachraeth LL65 4UH
  01407 238181
  Gwasanaeth dosbarthu bwyd
 • Penrhos Arms

  Llanfairpwll

  01248 714892
  Gwasanaeth tecawê
 • Siop Ellis

  Llangefni
  Church Street, Llangefni LL77 7DU
  01248 751117 Can also message through facebook before 10am for same day delivery.
  Danfon am ddim prunhawn dydd Llun, Mercher ac Iau
  Isafswm gwariant o £ 5.00 Trefniadau talu digyswllt Gwneir danfoniadau brynhawn Llun, Mercher a Iau.
 • Crystun Aur

  Amlwch and Rosybyl in working hours Penysarn and Bull Bay outside of working hours
  1 Queen Street, Amlwch LL68 9AE
  Llinos - 07706601559
  Dosbarthu eitemau bwyd fel wyau, cacennau, bara ffres, llaeth, bapiau brecwast, brechdanau a rholiau ffres.
  Oriau gwaith - dydd Llun i ddydd Gwener 7am - 3pm a dydd Sadwrn 7am - 2pm Y tu allan i oriau gwaith - ar ôl 4pm Peiriant cerdyn symudol
 • ICAN

  Island wide
  https://ican.org.uk/
  01407 762278
  Gwasanaeth cymorth ffôn a gwrando ar gyfer y rhai sy'n poeni, yn bryderus neu dan straen gyda'r amgylchiadau presennol.
 • J Raymond Jones - Butchers

  Holyhead, Treaddur Bay, Valley, Rhosneiger
  16 Stanley Street, Holyhead
  01407 762420
  Danfon.
  Isafswm gwariant o £10.00
 • Village Veg


  07962214347
  Danfon
  Dim manylion yn hysbys
 • Iceland

  Holyhead

  Yn agor bob dydd Mercher rhwng 9 am-11am i'r rhai sy'n agored i niwed ac o oedran pensiwn y wladwriaeth i siopa Hefyd, yn cynnig ddanfon o'r siop wrth wario dros swm penodol.
 • Tatws Bryn

  Tatws Bryn, Fferm Bryn Hafod-y-Wern, Llanllechid, Gwynedd, North Wales
  07860268410
  Blychau Cyflenwi a Dosbarthu Llysiau Mini / Bach / Canolig / Mawr
  Yn gallu gwneud taliadau ar-lein
 • Dolmeinir Meats

  Bro Dawel, Rhosmeirch, Llangefni, LL77 7SJ
  01248 751346
  Cyflenwr a danfon cigoedd
 • Caffi Banc

  Cemaes
  36 High Street, Cemaes
  07530 130632
  Gostyniad cawl am ddim
  TO DROP AROUND CEMAES VILLAGE AND SURROUNDING AREAS TO PEOPLE WHO OTHERWISE MIGHT STRUGGLE TO GET OUT AT THIS WORRYING TIME. IF YOU OR ANYONE YOU KNOW MIGHT BENEFIT FROM THIS, PLEASE GET IN TOUCH. DELIVERY WILL BE BETWEEN 3PM AND 4PM TODAY (TUESDAY MARCH THE 17TH) .WE WILL KNOCK ON THE DOOR AND LEAVE YOUR FOOD IN A BAG ON THE DOORSTEP TO MINIMISE CONTACT.
 • J Raymond Jones, Cigydd/Butcher

  Caergybi/ Holyhead/ Fali/ Trearddur Bay/ Rhosneigr
  18 Stanley St, Holyhead
  01407762420
  Dosbarthu cig ar archeb dros £ 10
  8-5 Llun-Sadwrn 8-5 Mon-Sat
 • Siop y Paget

  Rhosybol, Rhosgoch
  Rhosybol LL68 9PU
  01407832274
  Bara, llaeth, wyau, cacennau cartref, caws, ham, twrci, cig moch, selsig, tuniau, diodydd, creision, siocled, papurau newydd, alcohol, pethau ymolchi, bwyd anifeiliaid anwes, bapiau wedi'u gwneud yn ffres, blychau salad, pasteiod ayyb
  Ffoniwch cyn 12pm i wneud eich archeb, a fydd yn cael ei ddanfon yn ystod y prynhawn. Gellir talu dros y ffôn, neu arian parod mewn man diogel
 • Radcliffe Butchers Amlwch

  Amlwch/surrounding area

  07760301121
  Tatws - Stwnsh, sglodion, rhostiau CIGION - stêcs, cyw iâr, cig moch, selsig, gamwn ayyb. Jamms Picalilly Curd Lemon Prydau parod - 4 X £ 10
  Derbynnir taliad cerdyn dros y ffôn ac arian parod wrth ei ddanfon. Gellir ei ddanfon rhwng 4:30 - 7pm bob dydd o'r wythnos gan gynnwys penwythnosau.
 • Anglesey Fine Foods

  The Old Courthouse, Station Road Valley, Isle of Anglesey, United Kingdom LL65 3EB
  01407 742391
  Cig ffres, pasteiod cartref a phrydau parod ar gael. Mae pasteiod cartref, lasagne, pastai bugail, pastai bwthyn, Bolognese, cawl pys a ham, cawl llysiau a pheli cig i gyd ar gael wedi'u rhewi.
  Archebion ffôn yn unig, Bydd Anglesey fine foods cynghori ar argaeledd dosbarthu wrth archebu. Taliadau cerdyn dros y ffôn
 • PIP pet supplies

  LL72 or LL74 area
  Unit 8 The Precinct Benllech LL74 8TE
  01248 852588 or email pipspetsupplies@gmail.com
  Yn gallu danfon cynhyrchion anifeiliaid anwes a'u gadael mewn man diogel. Os na all fynd â chŵn allan, bydd yn mynd ag anifail anwes i ymestyn ei goesau.
  Archebion ffôn ac e-bost Isafswm trafodiad cerdyn £ 5 Yn gallu cymryd taliadau dros y ffôn neu wrth eu danfon.
 • The Paddlers Return

  The Paddlers Return, Porthdafarch Rd, Holyhead LL65 2LL
  01407 769351 or direct message on Facebook.
  O 23 Mawrth bydd Paddlers Return yn cynnig bwydlen ddyddiol i fynd â hi neu i'w danfon. Rhost prif gyflenwad £ 5 / dydd Sul £ 7 / Pwdin £ 2.50 / dognau teulu ar gael.
  I gael y fwydlen llawn ewch i dudalen Facebook ‘The Paddlers Return’
 • Iceland Llangefni

  Llangefni

  Ar agor i'r henoed ac yn agored i niwed bob dydd Mercher rhwng 9 am-11am. Cynnig danfon o'r siop wrth wario dros swm penodol.
 • Menai Deli Sandwich Bar

  Menai Bridge areas
  18-20 High Street, Menai Bridge, LL59 5EE
  01248 713178 or email menaideli@outlook.com
  Dosbarthu Bara, llaeth, menyn, pasteiod, pasteiod, wyau, cacennau, ffrwythau, dŵr potel, brechdanau wedi'u pacio ymlaen llaw ayyb Am ddim i'r henoed, yn feichiog, a phobl â chyflyrau iechyd difrifol.
  Amseroedd agor 7yb-3yh.
 • Tom’s Hamburger House

  35 High Street, Menai Bridge, LL59 5EF
  01248 712211 or direct message on Facebook
  Gwasanaeth tecawê i gyda 15% i ffwrdd ar gael. Mae bwydlenni ar gael ar eu tudalen Facebook (pwdinau ac ochrau Mac ‘n’cheese, porc wedi’i dynnu gan bbq a nados cawslyd ddim ar gael ar gyfer tecawê)
  Tecawê ar gael rhwng 5 pm-8: 30pm dydd Mawrth - dydd Sul Taliadau cerdyn dros daliadau ffôn neu ddigyswllt yn y bwyty.
 • Landon’s Holyhead

  Holyhead
  Langdon’s, Newry Beach, Holyhead, LL65 1YA
  01407 762415
  Take away food
  Sunday lunch take away available every Sunday between 12pm and 3:30pm
 • Catch 22 Brasserie

  Valley
  Catch 22 Brasserie LL65 3DP Valley, Isle Of Anglesey, United Kingdom
  01407 238220
  Pick up station for bread for those in need. Take-out.
 • Popty Pizza

  Popty Pizza, Clai Road, Llangefni, LL77 7TQ
  01248 858522
  Take away service
  Take away available from 5pm. Buy 2 pizza get 1 free.
 • Chippy Chippy

  Chippy Chippy, Number 5, Stanley Crescent, Holyhead, LL65 1DD
  07426726786
  Home delivery service
  Pay over phone. Delivery available Mon-Sat 5-8pm
 • Midlands Tapas

  The Midlands Tapas and Wine Bar, 38 Castle Street, Beaumaris, LL58 8BB
  01248810429
  Take away service
  Take away available on full menu 15% off
 • Tesco


  In-store shopping for 65+ and family carers.
  Monday, Wednesday and Friday morning up to 9am.
 • Llechwedd Meats

  Llangefni
  Parc Bryn Cefni LL77 7JA Llangefni
  01248 722452 llechweddmeats.co.uk
  Meat/ frozen food/ baps
  FREE DELIVERY in our van delivery areas on all home delivery orders. Please use code FREEDEL in your basket before checking out to apply the discount.
 • Y Cefn Glas

  Llanfechell

  07803803201
  Take away food.
  Wednesday-Saturday Carvery on Sunday.
 • Caffi Siop Mechell

  Llanfechell

  01407239456 01407239456
  Take away meals.
  Ar agor o 10.30 a 1.30 ar gyfer cludfwyd yn unig ... prydau, diodydd a chacennau.
 • Llys Llywelyn Cegin Bar

  Aberffraw and Rhosneigr
  Chapel Street, Aberffraw, Anglesey, LL63 5BQ
  07732682760 or 01407 728407
  Bwyd cysurus, pastai’r bwthyn, pei pysgod, cawl cig eidion Cymreig.
  Danfon am ddim i archebion dros £20.
 • Lastra

  Amlwch
  01407 830906 www.lastra-hotel.co.uk
  Bwyd Cartref wedi’i ddanfon.
  Bwyd Cartref wedi’i ddanfon.
 • Tafarn Y Rhos

  Llangefni
  Rhostrehwfa, Llangefni, Ynys Mon
  01248 724404
  Danfon bwyd I'r rhai mewn angen neu y rhai sy’n hunan ynysu.
  Food delivered ASAP.
 • Black Lion

  Llanfaethlu

  01407 730718
  AR AGOR FEL ARFER, gwasanaeth tecawê 11-4
  Mae pob pryd tecawê yn cael 20% oddi ar y pris a phaned am ddim gyda pob archeb. Gweithwyr Iechyd Nhs hefyd yn cael brownie.
 • Amlwch Launderette

  Amlwch
  3 Madyn Road, Amlwch, LL68 9DL
  01407 832525
  Gwasaneth golchi dillad Laundry service
  Bydd Amlwch Laundrette yn codi bagiau golchi dillad ynghyd â thaliad, yna byddant yn rhoid y dillad golchi mewn bag glân ar stepen eich drws gyda derbynneb lle byddant yn canu'r gloch neu'n curo ar y drws ac yn gadael. Amlwch Laundrette will pick up bags of laundry along with payment, they will then drop off laundry in a clean bag on your doorstep with receipt where they will ring the bell or knock on the door and leave.
 • Anglesey Mobility

  Ynys Môn a Gwynedd Anglesey and Gwynedd
  Anglesey Mobility, Uxbridge House, Uxbridge Square, Menai Bridge
  01248 712728 / 01407 239285
  Gwerthiannau symudedd a gofal iechyd gan gynnwys: Cymhorthion Cerdded, Cymhorthion byw bob dydd, Amrywiaeth lawn o badiau anymataliol, Cadeiriau Recliner Riser a Gwelyau Addasadwy, Stairlifts, Sgwteri Symudedd - Sgwteri a Chadeiriau Olwyn ar gael i'w llogi - Gwasanaethu ac Atgyweirio a wneir yn eich cartref neu yn y siop - Mobility and healthcare sales including: Walking Aids, Daily living aids, Full range of Incontinent pads, Riser Recliner Chairs and Adjustable Beds, Stairlifts, Mobility Scooters - Scooters and Wheelchairs available for hire - Servicing and Repairs carried out at your home or at the shop
  Bwydlen ar gael ar-lein. Menu available online. Able to pay by card.
 • Benllech Tandoori

  Benllech
  Benllech Tandoori, Storws Wen, Benllech, LL78 8JY
  01248 345062 or 07447904060 Archebu ar-lein: https://app.benllechtandoori.com/ Order online: https://app.benllechtandoori.com/
  Gwasanaeth danfon bwyd Food delivery service
  Bwydlen ar gael ar-lein. Menu available online. Able to pay by card.
 • Linc Cymunedol Mon

  Anglesey
  01248 725745
  Gwasanaeth cymorth ffôn a gwrando ar gyfer y rhai sy'n poeni, yn bryderus neu dan straen gyda'r amgylchiadau presennol. Telephone support and listening service for those who are worried, anxious or stressed with the current circumstances.
  Ar hyn o bryd yn casglu gwybodaeth at ei gilydd mewn perthynas â chefnogaeth gymunedol a bydd yn trosglwyddo ASAP. Yn hapus i unigolion gysylltu'n uniongyrchol a gadael neges llais (mae'r holl staff sy'n gweithio gartref yn codi negeseuon llais ac yn galw pobl yn ôl) - Yn darparu gwybodaeth i bobl ynghylch gwasanaethau siopa, presgripsiynau, galwadau ffôn i'r rhai sy'n ynysig ac yn unig. Currently gathering information together in regard to community support and will pass on ASAP. Are happy for individuals to contact directly and leave a voicemail (all staff working from home put are picking up voicemails and calling people back) – Providing people with information regarding shopping services, prescriptions, telephone calls for those who are isolated and lonely.
 • Llechwedd Meats

  Llangefni
  Parc Bryn Cefni LL77 7JA Llangefni
  01248 722452 llechweddmeats.co.uk
  Cig / bwyd wedi'i rewi / baps Meat/ frozen food/ baps
  DANFON AM DDIM yn hardaloedd dosbarthu faniau ar bob archeb danfon cartref. Defnyddiwch god FREEDEL yn eich basged cyn gwirio i gymhwyso'r gostyngiad. FREE DELIVERY in van delivery areas on all home delivery orders. Please use code FREEDEL in your basket before checking out to apply the discount.
 • Log On Fire

  Unit 1C Star Trading Est, Star, Anglesey LL60 6AL
  01248 713558
  Dosbarthu ar danwydd Delivery of fuel.
 • Pilot Boat

  Marian Glas
  Pilot Boat, Dulas, Marian-Glas, Ynys Mon, LL70 9EX
  01248410205
  Gwasanaeth danfon bwyd. Food delivery service.
  Yn barod i ddod â danfon bwyd i'ch drws os oes angen. Willing to do food delivery to your door if needed.
 • SEW Anglesey

  SEW Anglesey, Menai House, Ffordd Caergybi, Llanfairpwllgwilgyll, LL61 5YQ
  01248 715553
  Cyflenwadau crefft Craft supplies
  Yn gallu cymryd taliadau cerdyn dros y ffôn. Yn gallu archebu trwy'r post neu ddod ag archeb i ddrws ffrynt y siop er mwyn codi eitemau. Can take card payments over the phone. Can post order or bring order to front door of the shop for items to be picked up.
 • Siop Y Paget

  Rhosybol LL68 9PU
  01407832274
  Bara, llaeth, wyau, cacennau cartref, caws, ham, twrci, cig moch, selsig, tuniau, diodydd, creision, siocled, papurau newydd, alcohol, pethau ymolchi, bwyd anifeiliaid anwes, bapiau wedi'u gwneud yn ffres, blychau salad, pasteiod ayyb Bread, milk, eggs, homemade cakes, cheese, ham, turkey, bacon, sausages, tins, drinks, crisps, chocolate, newspapers, alcohol, toiletries, pet food, Freshly Made-to-order baps, salad boxes, pies etc
  Ffoniwch cyn 12pm i wneud eich archeb, a fydd yn cael ei ddanfon yn ystod y prynhawn. Gellir talu dros y ffôn, neu arian parod mewn man diogel Call before 12pm to make your order, which will be delivered during the afternoon. Payment can be made over the phone, or cash in a safe place
 • Tesco

  Bangor / Holyhead
  Cyfle i unigolion dros 65 ag gofalwyr teulu siopa. In-store shopping for 65+ and family carers.
  Bore dydd Llun, Mercher ag Gwener tan 9yb. Monday, Wednesday and Friday morning up to 9am.
 • Brookside Garage

  Ynys Mon
  The Brookside Garage, Victoria Road, Cemaes Bay, LL67 0DA
  01407 710412
  Gwasanaeth casglu ac dychwelyd ar gyfer cerbydau. Collect and return service for vehicles.
 • Tredici Butchers and Deli

  Tredici Butchers and Deli, 13 Castle Street, Beaumaris, LL58 8AP
  Cig a physgod ffres, ffrwythau a llysiau ffres. Fresh meat and fish, fresh fruit and veg.
  Dosbarthu am ddim ar gyfer beaumaris, archebu dros y ffôn. Free delivery for beaumaris, order over phone.
 • Tyn Lon Garage

  Holyhead Road , Llanfairpwll , Anglesey , LL61 5SX
  01248 711111
  Ffoniwch am siopa a byddant yn danfon. Ffoniwch I drefnu casgliad ag danfon eich car am ddim os oes angen gwasanaeth neu MOT arno. Phone for shopping and they will deliver. Phone to organise a free collection and delivery of your car if in need of service or MOT.
  Dosbarthu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig. *£10 tâl danfon I ardeloedd LL59 ag LL60 Monday to Friday deliveries only *£10 delivery charge to areas LL59 and LL60
 • The Coffee Hut

  Anglesey: & A55 corridor as far as J25 please call for availability
  4 Church Street, Llangefni
  01248 734538
  Siopau-Mon 100% 10 the 17 of 24 Context: AR1 The Coffee Hut/ Y Cwt Coffi Coffee shop sandwiches & salads And homemade cakes bakes pastries & hot snacks & homemade ready meals Screen reader support enabled. Coffee shop sandwiches & salads And homemade cakes bakes pastries & hot snacks & homemade ready meals
  Our menu is constantly changing so please ring for details of what’s on! Deliver accross the Isle, and down the A55
 • Twrcelyn Thrift Shop

  Penysarn, Amlwch, LL69 9YA
  07856038866 or email helenplants@hotmail.co.uk
  Charity shop and drop off point for Food bank, ADSFR (Anglesey and district feline support and Rescue) . Nearly new items distributed to people in need on request
  We have low cost clothes, bedding, small items of furniture, household goods etc for sale and can arrange private collection from the shop or delivery. Free items available to other charities/groups and individuals in need. Confidentiality respected at all times.
 • Dog walking, shopping and getting prescriptions

  Benllech
  Bangor road, Benllech
  07758137197
  Dog walking, delivering shopping and prescriptions
 • Delsol

  Anglesey (& across North Wales)
  Menai Bridge, LL59 5EA
  01248 679 933 sales@deliverysolutions.uk.com
  Delivery service accross North Wales.
 • Anchorage Hotel

  Holyhead
  Holyhead
  rjrylance1@sheffield.ac.uk 01407740168
  Take away food service for people who are isolating.
  Will deliver free of charge straight to your door. Areas: Holyhead, Trearddur Bay, Four Mile Bridge, Rhoscolyn and Valley areas.
 • North Wales Food Prep

  Anglesey (& across North Wales)
  Anglesey (& across North Wales)
  07827159147
  HEALTHY food boxes. Protein, Vegeterian, Sides and Snacks.
  Delivering ond Mondays and Sundays. Friday 3pm cutoff for orders.
 • Community Veg Box

  LL63 5BQ 5 mile radius
  Llys Llywelyn Cegin Bar, Chapel Street, Ty Croes, LL63 5BQ
  07732682760
  Milk, bread, eggs, mix veg, mix fruit. £20 per box
  Siopau-Mon 100% 10 community veg 2 of 2 Context: AY1 COMMUNITY VEG BOX Able to deliver within 5 mile radius of Llys Llywelyn Cegin Bar Screen reader support enabled. Able to deliver within 5 mile radius of Llys Llywelyn Cegin Bar
 • Mace Llangaffo

  Llangaffo
  LL60 6LU
  01248440273
  The shop is available for anyone who needs food. Lisa Hall is available to deliver on foot for people in the village.
 • Andrew the Handyman

  Anglesey Bangor
  28 Bron Dinas Ll777rw
  07599263200
  Gardening landscaping As I work on my own can I still work
 • Llywelyn Financial Ltd

  Anglesey and surrounding Area
  3 Ponc y Fron, Llangefni, LL77 7NY
  07541 427540 llywelynfinancial@gmail.com
  Accountancy Service
  Here to help the self employed during the Covid 19 crisis
 • Helen Roberts Just Mortgages

  Anglesey and the mainland
  3 Ponc y Fron, Llangefni, LL77 7NY
  7541 427540 helen.roberts@justmortgages.co.uk
  Mortgage and protection adviser
 • Y Cwt Tatws

  Mon
  Cors yr Odyn, Dulas, LL70 9DX
  07475872572 Ffion@ycwtmwg.co.uk
  Goats Cheese and goat meat, smoked products available to order to pick up or deliver to those in need
 • Evans Bros

  Anglesey and North Gwynedd 15/18 Mile Radiius
  4 - 6 High Street, Menai Bridge, LL595ED
  01248712388
  Siopau-Mon 100% 10 evans bros 1 of 1 Context: BE1 Evans Bros LPG gas, hardware, DIY, home & cookware, glass & key cutting & more Screen reader support enabled. LPG gas, hardware, DIY, home & cookware, glass & key cutting & more
 • Tatws Trading

  Ynys Môn Anglesey + Ardal Bangor Area
  Llangefni, LL777XA
  01492545999
  Fruit and Veg orders and delivery
 • Siop Bodeilio Trading

  Talwrn
  LL77 7ST
  07432323192
  Open between 9am and 10:30am. Also offering a delivery service to homes in the village.
  Available: Milk, Butter, Eggs, Cheese, Soft Drinks, tinned and packed food, cleaning material, coal, logs, limited medicines, stamps, toilet roll, newspapers and magazines.
 • SPAR Amlwch

  Madyn Dysw, Amlwch LL68 9DL
  01407 830255
  Convenience Store
  Card payments over phone and can deliver for vulnerable customers. Amlwch area only for delivery
 • Corwas butchers Amlwch

  7 Market St, Amlwch LL68 9ET
  01407 830277
  Butchers
  Card payments over phone Can deliver Meat Stew Mince Sausage Pies Pasties Jams/pickles
 • Boots

  Llangefni
  01248 750278
  Healthcare and medicine, retail
  Waived the delivery charge for those patients over 70 years old, and those with underlying health conditions who have been advised by the Government to self isolate. We are therefore prioritising delivery slots from our stores for these two groups of people to help ensure they can receive the medicines they need at home, at no charge. We would ask that people only request delivery from our stores for their medication if there is no other option available to them.Another option is to sign up to our free online NHS repeat prescription service through boots.com or the Boots App. This service will deliver prescription medicines free of charge by a 48hr tracked Royal Mail postage service.
 • Premier Rhosneigr (Siop Ger)

  4 High St, Rhosneigr LL64 5UQ
  01407 810353
  Convenience store
  Monday - Sunday 8am - 6pm. We are currently delivering groceries to our customers within the Rhosneigr area
 • Mercado

  2 Bulkeley Place, Castle St, Beaumaris LL58 8AP
  01407 810353
  Monday - Sunday 8am - 6pm. We are currently delivering groceries to our customers within the Rhosneigr area
 • Total Produce Anglesey

  Gaerwen, Anglesey
  01248 421771
  Fresh Produce
  Community box (£20 per box) = Cyd weithio gyda Elin yn Pizza and Peint, Llanberis i ddod a danfoniadau i Llanberis, Llanrug, Nant Peris, Brynrefail, Deiniolen a Dinorwig. Ffoniwch Elin 01286 870370 rhwng 10yb a 11yb i archebu dydd Mawrth, Mercher a Iau, ac mi fydd y bocsys wrth y drws dydd Mercher, Iau a Gwener.//We are working with Pizza and Peint, Llanberis to bring you deliveries to Llanberis,Llanrug,Nant Peris,Cwm Y Glo,Brynrefail,Deiniolen and Dinorwig. Call Elin on 01286 870370 between 10am & 11am to order Tuesday for Wednesday, Wednesday for Thursday and Thursday for Friday.
 • Caffi Bank Cemaes

  Cemaes LL67 0HL
  07530130632
  Cafe
  Freshly made, frozen meals “chatty Boxes” Deliveries between 3-4pm
 • Dewi Pritchard (TAXI)


  01248 750 660
  Taxi
  Collection of prescription and medication
 • Anglesey Chilled Foods

  Anglesey Chilled Foods Sarn Llanerchymedd Isle Of Anglesey LL71 8BD
  Stephen - 07788583699 stephencclapp@btinternet.com
  Please place orders by 5.00pm on Monday for delivery on Wednesday and Thursday. Delivering fresh fruit and veg and bread from next Wednesday onwards 8/4. Product list on Facebook but will be updating it from Saturday. Everyone can find us on Facebook
 • Wayside (Spar) Llanfaelog

  Glandwr Shop, Llanfaelog, Anglesey LL63 5SY
  01407 810153 and press '0' or send a message to 07870665605
  We are here to help anybody who needs goods or services delievering.
 • Parys News Amlwch Newsagents

  1 Mona St, Amlwch LL68 9AN
  01407 238190
  Newsagents
  Newspaper and milk delivery. Phone payment accepted.
 • Iorwerth Arms

  48 High St, Bryngwran, Holyhead LL65 3PP
  01407 720628 between 10am and midday//Mobile 07749551975
  Pub (Post your food or shopping orders through the letter box at the pub with your name, address and contact phone number.)
  we can announce that from this FRIDAY we will be providing the following……… *SHOPPING SERVICE for most vulnerable and people who are self-isolating. On MONDAY, WEDNESDAY and FRIDAY (includes prescription pick up) *MEALS ON WHEELS which can be pre booked for the week. DELIVERY FOR MOST VULNERABLE *TAKE AWAY SERVICE Monday to Friday 3pm – 7pm (orders taken from 3pm onwards) *Friday and Saturday 12pm till 8pm *SUNDAY 12pm - till 4pm (Note: Sunday lunch must be pre-booked on the Saturday) Post your food or shopping orders through the letter box at the pub with your name, address and contact phone number.Post your food or shopping orders through the letter box at the pub with your name, address and contact phone number.your food or shopping orders through the letter box at the pub with your name, address and contact phone number.

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 144 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233