Bocswn

Prosiect Creu Cerddoriaeth a Rhwydwaith Perfformwyr Ifanc Ynys Môn.

Darpariaeth am ddim i blant a phobl ifanc Ynys Môn. Cyfleoedd i ddysgu chwarae offerynnau band, cyfansoddi caneuon newydd, recordio a chael hwyl!

Sesiynau cymunedol ymhob rhan o Ynys Môn. Mae’r Rhwydwaith yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc ffurfio bandiau newydd a pherfformio mewn gigs. Mae aelodau’r Rhwydwaith yn gyfrifol am drefnu eu gigs eu hunain gyda chefnogaeth ein tiwtoriaid ac yn dysgu sgiliau newydd marchnata, hyrwyddo, sain a goleuo yn rhan o’r cynllun.

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233