Gogledd Cymru FLAG

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Gogledd Cymru yn cefnogi'r diwydiant pysgota a chymunedau cysylltiedig ar draws Gogledd Cymru.

Nod Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Gogledd Cymru (FLAG) yw cefnogi'r diwydiant pysgota a chymunedau cysylltiedig ym mhob sir trwy ddarparu ystod o gamau gweithredu a gweithgareddau. Mae'r FLAG yn cynrychioli'r sectorau y mae'n eu cefnogi a bydd yn annog dull o'r gwaelod i fyny er mwyn datblygu prosiectau hyfyw a chynaliadwy. Bydd FLAG Gogledd Cymru yn cyfrannu at gyflawni'r nod hwn trwy ddilyn yr amcanion canlynol:

  • 1. Adding value to fishery products
  • 2. Encouraging diversification of economic activity
  • 3. Preserving and enhancing the environmental, cultural and social welfare
  • 4. Empowering the local fishing communities

 

See an example of the new Marine Code for North Wales  – Conwy Marine Code

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233