Gogledd Cymru FLAG

Nôd Grŵp Gweithredu Pysgodfeydd Lleol Gogledd Cymru (FLAG) yw cefnogi’r diwydiant pysgota a’r cymunedau cysylltiedig yn y ddwy sir.

Mae’r FLAG yn cynrychioli’r sectorau y mae’n ei gefnogi a bydd yn annog dull gweithredu o’r gwaelod i fyny er mwyn datblygu prosiectau dichonadwy a chynaliadwy. Bydd y FLAG yn cyfrannu tuag at gyflawni’r nod hwn drwy ddatblygu’r amcanion a ganlyn:

  • 1. Ychwanegu gwerth at gynhyrchion pysgodfeydd
  • 2. Annog amrywiaeth gweithgarwch economaidd
  • 3. Cadw a gwella lles cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol
  • 4. Rhoi grym i’r cymunedau pysgota lleol.

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233