Wici Môn

Erthyglau am Ynys Môn gan drigolion Ynys Môn.

Y bwriad yw cyfoethogi a phoblogeiddio cynnwys ar Wicipedia Cymru er mwyn codi statws yr iaith Gymraeg yn genedlaethol a rhyngwladol.

Mae’r prosiect yn edrych i roi ar drwydded agored luniau, gwybodaeth a hanes lleol, gwyddonol ac ieithyddol a fydd yn hybu trafod termau yn Gymraeg.

Darperir sesiynau i grwpiau penodol ynghyd â sesiynau agored gan hyfforddi ar sut i greu erthyglau, golygu erthyglau ac uchlwytho delweddau i gyfoethgi’r tudalennau.

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233