Un agwedd ar y prosiect yw cymryd rhan yn yr arolygon safle allweddol llygoden ddŵr, a gynhelir yng ngwarchodfa natur Cors Ddyga ddwywaith y flwyddyn. Dyma fideo byr yn rhoi manylion y diwrnod, gyda rhai o’n gwirfoddolwyr rheolaidd yn rhannu eu profiadau ar y prosiect a’r hyn maen nhw wedi’i ennill o fod yn rhan o’r prosiect hyd yn hyn.


Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233