Mae Cymunedau Carbon Isel Môn wedi’u dewis!

Mae Llanfaelog a Llanddona wedi’u dewis i gymryd rhan mewn prosiect effeithiolrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy newydd sbon ym Môn.

Bydd y prosiect Carbon Isel, Cartrefi Hapus yn weithredol tan fis Mawrth 2020 a’i nod yw sicrhau bod cymunedau yn fwy ymwybodol o’u defnydd o ynni a dewisiadau adnewyddadwy amgen. Gall cartrefi yn y cymunedau sydd wedi’u dewis ddisgwyl gweld budd amgylcheddol, ariannol a chymdeithasol y gellir eu rhannu a’u cyflwyno ledled gweddill yr ynys hefyd.

 

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233